AİRSEP FREESTYLE TAŞINABİLİR OKSİJEN KONSANTRE CİHAZI / AİRSEP
AİRSEP FREESTYLE TAŞINABİLİR OKSİJEN KONSANTRE CİHAZI
PORTATİF OKSİJEN KONSANTRATÖR CİHAZI-TAŞINABİLİR OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ-ŞARJLI OKSİJEN CİHAZI-PORTABLE OKSİJEN KONSANTRATÖR CİHAZI-AİRSEP FREESYTLE TAŞINABİLİR OKSİJEN KONSANTRATÖR CİHAZI

9500,00 / Stokta Mevcut
Marka: AİRSEP

AÝRSEP PORTATÝF TAÞINABÝLÝR OKSÝJEN KONSANTRATÖR CÝHAZI FREESTYLE

AÝRSEP FREESTYLE TAÞINABÝLÝR OKSÝJEN KONSANTRE CÝHAZI
Portable - Taþýnabilir Oksijen Konsantratörü
AIR SEP

Portatif olmasýndan dolayý rahatlýkla ev dýþýnda da kullanabilir. Sýnýrlama olmadan, daha iyi ve kaliteli bir hayat yaþamak isteyenler için tasarlanmýþtýr. Keyifli bir seyahat için sýnýrsýz oksijen kaynaðý saðlayan Freestyle, ayný zamanda hafif ve sessiz bir portatif oksijen kaynaðýdýr.Freestyl’a opsiyonel olarak entegre edilebilen AirBelt Batarya sistemi ile, özellikle açýk hava etkinliklerinde kullaným süresi 10 saate kadar çýkartýlabilmektedir.

Þu anda piyasadaki tek gerçek giyilebilir taþýnabilir oksijen konsantratörü. 
Özellikleri
Oksijen Konsantrasyon: * 1-3 darbe ayarlarý;% 90 oksijen sürekli eþdeðer akýþ 3% ± 
Boyutlar: 8,6 inç yüksek x 6.1 inç geniþlik x 3,6 inç derin 
(21,8 cm x 15,5 cm yüksek geniþlik x 9,1 cm derin) 
Aðýrlýk: 4.4 lb (2 kg), 1,8 lb (,8 kg) isteðe baðlý AirBelt 
Güç: AC Güç Kaynaðý: 100 - 240 VAC (1.0 AMP)
DC Güç Kaynaðý: 11-16 VDC (6.0 amper 13,5 VDC anma at) maksimum 
FreeStyle Unit: 28 W nominal at 3 LPM Freestyle Birim: 28 W 3 anma lpm 
Pil süresi: 3 ayar - 2 saat 2 ayar - 2,5 saat; 1 ayar - 3,5 saat 
Ýsteðe baðlý AirBelt zaman dahili batarya: 3 ayar - 5 saat, 2 ayar - 6 saat ile birlikte; 
Pil þarj süresi: 3,5 saat; isteðe AirBelt: 3 saat 
Isýnma süresi: 2 dakika 
Pil döngüsü ömrü: Yaklaþýk 300 döngüleri, sonra% 80 kapasite altýnda 
Ses: 1 ayarda 38 dBA; 2 ayarda 41 dBA; 3 44 dBA ayarý 
Sýcaklýk aralýðý: Operasyon sýcaklýðý: 41 º F 104 º F (5 º C 40 º C) (Çalýþma birimi performansýný etkileyebilir bu aralýðýnýn dýþýnda.) 
Depolama sýcaklýðý: -2 º F to 140 º F (-20 º C 60 º C)

Benzer Ürünler
oksijen maskesi hazneli yetişkin pediatik 552
KDV Dahil 4,00